Ang Shimane International Center ay magkakaroon ng pagpapayo sa konsultasyon gamit ang mga wikang Tagalog at Portuges.

Mangyari magpareserba lamang po ng oras.
(Maaaring hindi na magpareserba ng oras, ngunit maaari kang mag-intay ng matagal.)

Libreng konsultasyon. Ang inyong lihim ay poprotektahan.

 

出前相談チラシ(タガログ語・やさしい日本語) [PDF: 153KB](Tagalog / wikang Hapon)

Iskedyul & Oras Abril 19, 2016 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
Mayo 24, 2016 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
LugarIzumo city office 1 Fl. 1-4 consultation room (Tagalog)
Bayad sa pagsalilibre
Makipag-ugnayan saIzumo city International Exchange Room
Tel: 0853-21-6576 (wikang Hapon/Ingles/Portuguese)

Shimane International Center
Tel: 0852-31-5056 (wikang Hapon/Ingles/Tagalog)
Izumo city office 1 Fl. 1-4 consultation room (Tagalog)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)